De vanligaste synfelen – och tydliga tecken på dem

Det är inte helt okomplicerat med synfel. Att identifiera vilket synfel man har
ska självklart framgå ur en synundersökning.

När gjorde du en synundersökning senast?

 

Här guidar vi dig rätt på vägen


#1: Närsynthet

Symptom: Du ser väldigt suddigt på långt håll, till exempel vid bilkörning och i synnerhet i mörker. Men även dagtid har du svårt att se skyltar och registreringsnummer på bilar. Däremot har du inte så stora svårigheter att se text på nära håll.

Synfel: Om du upplever det här är du sannolikt närsynt, även kallat myopi. Principen är att ditt öga är lite för stort eller avlångt, vilket bryter strålgången framför näthinnan istället för direkt i gula fläcken.

Åtgärd: Man mäter ut ett minusglas framför ögat och strålgången rätt.

#2: Översynthet

Symptom: Du ser ganska bra på långt håll men ju närmare föremålet kommer blir det sämre.

Synfel: Du är troligen översynt, även kallat hyperopi. Vid hög hyperopi kan man även se väldigt dåligt på avstånd. Hos yngre människor ger det ofta sämre uthållighet vid närarbete, vilket kan ge huvudvärk. Det här beror bland annat på att ögat i yngre ålder själv kan zooma bort synfelet – med stor påfrestning som följd.

Åtgärd: Här placerar man en pluslins framför ögat och hjälper då ögats befintliga lins med den styrkan som fattas i systemet och placerar därvid strålgången rätt.

#3: Astigmatism

Symptom: Du ser ganska bra på alla håll men känner en viss osäkerhet på enskilda bokstäver, både på avstånd och nära håll.

Synfel: Det här kan bero på ett byggnadsfel i ögats optiska system, även kallat astigmatism. Hornhinnan kan ha en olikformig böjning vilket leder till att olika strålgångar träffar fel i ögonbotten. Det här leder ofta till lite mer diffust seende, men vid starka byggnadsfel blir synskärpan riktigt dålig. Byggnadsfel finns oftast i kombination med de två tidigare nämnda synfelen.

Åtgärd: Här provar man ut en cylindrisk lins för att sammanfläta de många strålgångarna till en och samma strålgång.

#4: Åldersseende

Symptom: Du är över 40 år och börjar få besvär med närseende. Du måste hålla saker en bit ifrån dig för att kunna läsa, och du blir beroende av starkt ljus samt att du inte längre klarar av att se små texter.

Synfel: Du har fått åldersseende, även kallat presbyopi. Det innebär att ögats lins håller på att förlora sin förmåga att zooma på nära håll (accomondera). Det här tillståndet är kroniskt och förvärras med tilltagande ålder.

Åtgärd: Här provar man ut glasögon som kompenserar för den avtagande accomondationen och dessa glasögon använder man endast på nära håll. Du kan även välja glasögon som steglöst ger dig seende både på avstånd och nära håll för den rätta korrektionen. Det här kallas för progressiva glas.