Linsundersökning

Använder du linser bör du göra en linskontroll hos din optiker en till två gånger per år, beroende på vilken typ av linser du valt.

Våra optiker utför också en undersökning som kallas samsynutredning. Den innebär att optikern undersöker hur dina ögon samarbetar och deras förmåga att fokusera på nära håll. Denna typ av undersökning rekommenderas i första hand om optikern upptäcker några tecken på nedsatt funktion i samband med synkontrollen.

Om du prenumererar på vårt koncept LinsBoxen ingår regelbundna linskontroller, i abonnemanget, utan extra kostnad.