KlarSynts historia

Året var 1995 och entreprenören Anders Åhrlin såg en möjlighet i den
svenska optikerbranschen. 
Genom att samla fristående, kunniga optiker i ett nätverk - som slöt centrala inköpsavtal med bra priser och utvecklade smarta konsumentkoncept - fick kunderna bättre priser, större valfrihet och garanterat hög servicenivå.

År 2015 firade KlarSynt 20 år som optikerkedja.

Vår Styrka

KlarSynts styrka är att medlemmarna själva äger bolaget via en ideell förening och själva kan påverka och styra KlarSynts
utveckling och framtid som aktieägare. För dig som kund innebär det att du kan lita på att det i slutändan alltid är experterna,
dvs optikerna, som styr vår utveckling – inte riskkapitalister eller andra intressenter.

KlarSynt - din personliga optiker

Idag är vi 104 medlemsbutiker från Övertorneå i norr till Trellborg i söder. Av dessa är 50 profilerade KlarSynt-butiker och 54 anslutna, med egen profil. Av dessa är de allra flesta fullvärdiga medlemmar och kan dra full nytta av inköp, varumärke, smarta koncept och marknadsföring. Övriga ingår i vårt nätverk för att kunna ta del av vår effektiva inköpsorganisation och de konkurrenskraftiga priser vi förhandlar fram.

Gemensamt för samtliga är att vi erbjuder högsta möjliga kvalitet, kompetens och kunskap till våra kunder. Vi arbetar kort sagt fortfarande efter de grundprinciper som genomsyrat bolaget sedan starten. Vi strävar ständigt efter att ha Sveriges mest välutbildade och kompetenta optiker och vi vill ge våra kunder en stor valfrihet kring rådgivning, synundersökningar, bågar, glas och linser. Våra smarta koncept är utformade för att göra det så enkelt och tryggt som möjligt att vara kund hos oss.Individuella behov kräver en personlig optiker.

Vi har alltid kundens bästa för ögonen. Det innebär att vi ser till varje enskild kunds specifika behov och önskemål, vad gäller såväl ögonhälsa som stil och personlighet. Alla behov är ju individuella -då duger inga standardlösningar. Denna insikt, i kombination med vår lokala förankring, gör oss mer trovärdiga än mer likriktade och prisfokuserade kedjor.
Klarsynt lägger stor vikt på syndundersökningar, därför strävar vi alltid efter att knyta de bästa och mest välutbildade optikerna till oss.  Optiker som har de  senaste kunskaperna
inom optik och optometri. Optiker som alltid ser till kundens bästa!

Kontakta oss

VD - Maria Rahmström - 08-555 093 01 - maria@klarsynt.se
Ekonomichef - Mårten Brandt - 08-555 093 07 - marten@klarsynt.se
Marknadsansvarig
 - Gabriela Flores Araya - 08-555 093 05 - gabriela@klarsynt.se
IT-ansvarig
 - Pär-Erik Brolin - 08-555 093 04 - pelle@klarsynt.se
Affärscoach - Pontis Ohlsson - 08-555 093 03 - pontis@klarsynt.se

Servicekontoret

KlarSynt i Sverige AB
Torshamnsgatan 39
164 40 Kista
Tel: 08-555 093 00
Mån–Fre kl. 9.00-16.00
Lunchstängt 13.00-14.00
E-post: info@klarsynt.se
Vill du skicka ett mail?