Viktiga detaljen
många lärare missar hos sina elever

Barn i skolan har olika behov. Men det är lätt hänt att klumpa ihop olika problem utan att riktigt förstå vad som är den individuella orsaken.
Här är en viktig detalj många lärare missar hos sina elever.


Det är inte ovanligt att barn har svårigheter med koncentrationen.
I klassrum över hela världen gör lärare ett fantastiskt jobb med att hitta rätt lösningar för barns olika behov. Men det finns en detalj många vuxna missar
när det handlar om barns koncentrationssvårigheter, nämligen synfel.

Barn har ganska svårt att förklara hur det är att ha synfel. Synundersökningen i skolan tar oftast bara upp problematiken med synfel på långt håll. Men det är svårare att upptäcka fel på nära håll, samsynsproblem och dolda skelningar.


Skillnaden mellan olika synfel hos barn

De olika synfelen är inte lätta att upptäcka och kan lätt tas för andra koncentrationssvårigheter. Problematik med att se sämre på nära och långt håll är lättare att greppa, men vad innebär egentligen de andra synfelen? Samsynsproblem är när ögonen inte samarbetar korrekt. De visar inte samma bildstorlek och man kan inte fokusera med båda ögonen på samma sak samtidigt. En dold skelning är en skelning som uppstår vid till exempel trötthet, och som kan kompenseras i vanliga fall.

Det finns några tydliga tecken som man som vuxen kan hålla lite extra koll på om man misstänker att ett barn har synfel. Det kan visa sig genom att barnet inte tycker om att sitta och läsa en längre stund, svårigheter med koncentrationen och att sitta still överlag. Barnet kan också få huvudvärk och bli trött, ha svårt att följa med i en rad i boken och uppleva att bokstäverna rör på sig.

Skärmarna kan försämra synen

Koncentrationssvårigheten kan alltså bottna i ett synfel. I skolan görs ofta ingen grundlig undersökning av ögat, vilket kan göra det svårt att upptäcka alla typer av synfel. Det finns även ett problem med ögonen som ökar på grund av den ökade skärmtiden.

Närsynthet är något som ökar i världen. Det kan bero på att man fokusera mycket på nära håll under långa perioder, som när man sitter länge vid en skärm.

Misstänker du att ditt barn har problem med synen?
Boka en tid hos oss.

 

Närsynthet hos barn

Närsyntheten ökar dramatiskt hos barn: ”Viktigt att bromsa tidigt”

Faktum är att forskarna är rörande överens: Det pågår en närsynthetsepidemi över stora delar av jordklotet just nu. Enligt beräkningar kommer hela 50 procent av världens befolkning att vara närsynt 2050 – år 2010 var samma siffra 28 procent.
Även i Sverige växer närsyntheten kraftigt.

Anledningen?

Vårt nya sätt att leva och bo, som inte alls är anpassat för våra stenåldersögon.
Vi vistas mer inomhus och bor mer i städer än tidigare. Dessutom arbetar vi mer på nära håll och tittar mindre på horisonten, säger Lovisa Fagerlund.

En anledning till att barn och ungdomar idag tittar mer på nära håll är alla skärmar. För att behålla skärpan även på nära håll, tvingas ögonmusklerna jobba mer.
Då växer ögat, blir längre – och vägen mot närsyntheten har börjat.
– Man har kunnat se en stor förändring under de senaste 50–60 åren, det är fler och fler unga som är närsynta. Och dessutom är de mer närsynta än förr, säger Lovisa Fagerlund.
 Lovisa arbetar på CooperVision, en av världens största tillverkare av linser, och är legitimerad optiker.

“Vi tittar mindre på horisonten nu”

Faktum är att forskarna är rörande överens: Det pågår en närsynthetsepidemi över stora delar av jordklotet just nu.
Enligt beräkningar kommer hela 50 procent av världens befolkning att vara närsynt 2050*. År 2010 var samma siffra 28 procent. I Kina är redan 90 procent av alla tonåringar och unga vuxna närsynta*. 
Och även i Sverige växer närsyntheten kraftigt.

Anledningen?


Vårt nya sätt att leva och bo, som inte alls är anpassat för våra stenåldersögon.
– Vi vistas mer inomhus och bor mer i städer än tidigare. Dessutom arbetar vi mer på nära håll och tittar mindre på horisonten, säger Lovisa Fagerlund.
En anledning till att barn och ungdomar idag tittar mer på nära håll är alla skärmar. För att behålla skärpan även på nära håll, tvingas ögonmusklerna jobba mer. Då växer ögat, blir längre – och vägen mot närsyntheten har börjat.

TIPS! Låt barnen leka utomhus i minst två timmar per dag och minska skärmtiden.

Har du frågor om barns närsynthet? Maila oss eller slå en singnal!