Behöver dina anställda hjälp med terminal- eller skyddsglasögon?

Behöver dina anställda arbetsglasögon? Du som arbetsgivare har skyldighet att erbjuda skyddsglasögon till din personal om det är en del av den personliga skyddsutrustningen som ingår i arbetsmiljön.
Har du frågor om vad  OptikTjänst kan göra för ditt företag? 

Kortfattat lyder arbetsmiljölagen så här

Utdrag ur ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLINGAR 1998:5 , 1998:1

1§6 Den anställde har rätt till en undersökning av ögonen och synen:

1. Vid skärmarbete 1 timme eller mer per dag.

2. Med regelbunden intervall därefter

3. Samt när arbetstagaren uppger besvär som kan relateras med synkraven i arbetet.

Har du fler frågor och söker svar?


Utdrag ur AFS 1998:5 6 §

"Arbetgivaren skall tillhandahålla arbetstagaren särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbetet, om en synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas. Åtgärder som behöver vidtas med stöd av denna paragraf får inte medföra kostnader för arbetstagarna."

Hämtat från Arbetsmiljöverkets frågor och svar
"Kan arbetsgivaren sätta en kostnadsgräns för bildskärmsglasögon?
-Det går inte att sätta kostnadsgräns för glasen, eftersom den kostnaden beror på vilken typ av korrektionsglas som är nödvändigt för en person i ett visst bildskärmsarbete. Faktorer som avgör är personens synstatus, arbetsuppgifter mot bildskärm, synkrav i arbetet, synavstånd till bildskärm, etc.
Arbetsgivaren kan däremot sätta kostnadsgräns för bågarna.
Arbetsgivaren kan välja en lösning, för att uppfylla sina krav, som är så ekonomiskt fördelaktig som möjligt för arbetsgivaren.