Torra ögon, vanligare än du tror

Har du någon gång upplevt gruskänsla i ögonen, rinnande eller kliande ögon?
Problemet med torra ögon är vanligare än man tidigare 
trott och behovet av att få rätt hjälp är stort. Många sitter dessutom hela dagen framför en dator där vår blinkfrekvens minskar ordentligt jämfört
med vår normala blinkfrekvens.
Det digitala livet vi lever idag gör att problemet har ökat.

Man har ofta förknippat torra ögon med äldre personer men idag har upp till varannan svensk
problem med torra ögon. En av orsakerna kan vara att vi spenderar mycket tid framför datorn och mobilen. Den första åtgärden många gör är att köpa ögondroppar men det är inte alltid den bästa lösningen. För att kartlägga var besvären grundar sig 
i krävs en ordentlig tåranalys av en optiker då ögontorrhet bör bedömas individuellt.
I en tåranalys ingår flera moment för att kartlägga var besvären kommer från.

En tåranalys bedömer inte bara tårvätskans mängd och hållbarhet på ögat, utan ger tillsammans med patientens symptom en bedömning av varifrån problemen kommer. Äter kunden medicin som påverkar ögontorrheten? Fungerar körtlarna som de borde? Produceras tillräcklig mängd vätska?
Använder kunden fel ögondroppar? Har kunden en ögonlocksinflammation?

Det här är frågeställningar vi har till grund när vi utreder orsaken till ögontorrhet.
Det är därför vi ska behandla ögonen på ett så korrekt sätt som möjligt.
Med rätt behandling kan du bli besvärsfri.

Hur fungerar våra ögon?

I våra ögonlock finns de s.k. meibomska körtlarna som producerar en mycket viktig olja till det yttersta skiktet i vår tårfilm. Om oljelagret fungerar optimalt så förhindrar det en onormalt stor avdunstning av tårvätskan.

- Tyvärr är avdunstning av tårvätska ofta en anledning till att en kund har torra ögon. Körtelgångarna blir påverkade av vår normalflora, smink och miljö. Vid nedsatt eller onormal funktion av dessa körtlar ger det upphov till torra ögon.

Det florerar många tips som inte är bra för att hålla rent ögonlocken. Vatten och tvål svider och kan i vissa fall försämra problemen. En del servetter avsedda för ögonlock innehåller alkohol vilket torkar ut.

- Men det finns också bra servetter som är avsedda för rengöring av ögonlocken.
Dessa håller nere våra levande organismer på en normal nivå och gör att körtlarna börjar fungera bättre. Det kan i vissa fall även vara lämpligt med värmebehandling över körtlarna för att få igång produktionen. Om du har problem med torra ögon kontakta din optiker för en synundersökning.

Idag finns det både glas och kontaktlinser som är anpassade efter dagens digitala livsstil. De skyddar ögonen från överansträngning när man använder dator, surfplatta eller mobil.