FORM
MED
EFTERTANKE

Vi gillar att hitta nya genomtänkta lösningar för framtiden. Det kallar vi nygenomtänkt. Viljan att skapa glasögonbågar med ett tydligt hållbarhetsfokus är en av våra största drivkrafter. Omtanken om vår omvärld – klimatfrågor, men även social och ekonomisk hållbarhet – genomsyrar allt vi gör. Vi väljer bestämt bort snabba trender och överproduktion och skapar med omsorg i varje led.

METALL